Home Research CV Teaching Contact

Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici B
08193 Bellaterra

Email: joan.margalef[at]outlook.com
Identifier: Orchid iD